top of page
Flip de Mey
Bedrijfsrevisor
De ideale mix van ervaring en passie. Gerechtsdossiers met een complexe boekhoudkundige problematiek zijn telkens weer een uitdaging.

About

Flip is jurist van opleiding (KUL 1980). Na tien jaar balie en acht jaar als bedrijfsleider koos hij uiteindelijk voor het boeiende beroep van bedrijfsrevisor.

Als partner in het kantoor Verschelden & Partners hielp hij dit familiebedrijf uit te bouwen tot een top-tier auditkantoor dat vandaag als Moore Stephens Belgium meer dan 400 medewerkers telt.

Als partner, uittredend voorzitter van de Supervisory Board en bestuurder van een groot kantoor werd de heimwee naar kleinschaligheid en korte communicatielijnen groot genoeg om de stap te zetten naar zelfstandige dienstverlening.

 

Adviesopdrachten in gerechtsdossiers zijn zowel arbeidsintensief als wisselvallig. Vaak gaat het om 'steekvlam-opdrachten' die een onmiddellijke volledige inzet vereisen om daarna vele maanden stil te liggen in de moeizame proceduregang.

Elke opdracht vergt een ad-hoc benadering want ieder dossier is uniek. Delegatie van het werk is dus onmogelijk in dit specialisme. Naast de veeleisende routine-taken van de revisor worden expertise-opdrachten in de dagdagelijkse praktijk vaak een stiefmoederlijk beheerde bijzaak, het huiswerk dat blijft liggen tot de voorlaatste dag. Maar voor de cliënt is zijn dossier levensbelangrijk en hij wil een raadsman die er mee wakker van ligt.

De kwaliteit van de juridische bijstand is in financieel-technische dossiers sterk afhankelijk van het begrijpelijk maken van de onderliggende cijfergegevens. En daar springen we voor u in de bres.    

 

Expierienced,

fired up and ready to go!

bottom of page