top of page
Audit

Services

Expertises
Herstelplan
Waardering

Gemiddeld veranderen bedrijven om de 10 à 15 jaar van eigenaar. Dat is voor de aandeelhouders een belangrijk moment in hun carrière. Bijstand in de opbouw en presentatie van de gegevens en samenstelling van de data-room is erg nuttig. Ook voor de koper die een bod uitbrengt is kennis van de kritische punten onmisbaar in de onderhandeling.

Onderzoek van financiële data, analyse van cijfers, onderzoek van boekhoudingen is in de meest brede zin de basisopdracht van een bedrijfsrevisor.

Met de juiste tools kunnen data worden gefilterd en gesorteerd, zodat de relevante cijfers correct en met een ononderbroken link naar de onderliggende boekhouding en stukken kunnen worden samengevat.

 

De cijfers in de boekhouding vertellen nooit het volledige verhaal. Een kritische instelling is op ieder moment van het onderzoek noodzakelijk. Het is nooit de bedoeling het verhaal eenvoudiger te maken door het te reduceren. De bedoeling is inzicht te geven, de informatie bevattelijk te maken en vollediger dan de onderliggende eindeloze reeks cijfers.

Attestering door een revisor van gegevens uit de boekhouding kan een belangrijk pluspunt zijn  in het debat.

Als gerechtsexpert of technisch raadsman van een van de partijen helpen we om de partijen en de Rechtbank te adviseren in de technische aspecten van het dossier.

Waardering van aandelen is een vaak onderdeel van het juridisch geschil. Een goede waardering is gebaseerd op juiste informatie en grote ervaring met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf en de sektor.

Transaction Support

Als de continuïteit van een bedrijf in gevaar komt kan de WCO-wet een uitweg bieden. Dat veronderstelt wel de opstelling van een doordacht herstelplan en een realistische cash-planning. Flip de Mey is erg ervaren in de problematiek van bedrijven in moeilijkheden en publiceert bij Kluwer over het herstelplan en falingspredictie.

Het opstellen van een schadeclaim is een belangrijke stap in de procedure. De eiser moet bewijzen welke schade hij geleden heeft. Het gaat daarbij soms om niet rechtstreeks aantoonbare schade waarbij onbekende gegevens en toekomstverwachtingen aan bod komen.

Arbitrage
Schadeclaims

Sommige discussies zijn niet voor publicatie vatbaar. Partijen kunnen de voorkeur geven aan het aanstellen van een arbiter die in nauw overleg met beide partijen een gepaste oplossing kan
aanbieden voor een delicaat geschil.

Gerechtelijke mandaten

Financiële fraude laat altijd vingerafdrukken na in de boekhouding. Fraude opsporen en bewijzen is specialistenwerk.

Forensische audit

Soms moet het roer van een vennootschap even worden overgedragen aan een buitenstaander. Interim management, voorlopig bewind, gerechtsmandataris zijn enkele van de bijzondere opdrachten waarvoor de revisor in aanmerking komt.

bottom of page